Life is 10% what You make it
and 90 % how You take it

–Irving Berlin

Aivot ja tunneäly

imagetilaanettikaupasta

- Uusimmat oivallukset

Kirja ilmestyi 22.01.2014. 
Ovh. 22 €

 
Viimeisen vuosikymmenen aikana ymmärrys tunteiden merkityksestä on lisääntynyt oleellisesti. Tunneäly on monin tavoin merkittävämpi kuin älykkyysosamäärä, kun tarkastellaan yksilön elämässä menestymistä, työelämässä pärjäämistä ja sosiaalista kyvykkyyttä. Tunteet vaikuttavat ajatteluun, päättelyyn, keskittymiseen, muistiin, huomion ohjaamiseen ja toimintaamme. Tunnetaidot vaikuttavat myös stressinhallintaan, henkiseen jaksamiseen ja mielen hyvinvointiin. 
Tammikuussa 2014 ilmestyvä Daniel Golemanin uusi pieni kirja tiivistää käytännönläheisesti uusimman tiedon aivoista ja tunneälystä: mikä on tunneäly, missä se sijaitsee aivoissamme ja mihin mekanismeihin vaikuttamalla voi jokainen tulla taitavammaksi tunteiden ymmärtämisessä ja hallinnassa, oppia tekemään järkevämpiä valintoja ja päätöksiä sekä lisätä elämän hallintaa ja elämästä nauttimista.
 
Johdanto
 
Kirjani Tunneäly ilmestyi vuonna 1995. Juuri ennen sen ilmestymistä muistan ajatelleeni, että sitten olisin menestynyt, jos jonakin päivänä kuulisin kahden ihmisen keskustelevan tunneälystä ja molempien samalla ymmärtävän mitä se tarkoittaa. Se olisi osoitus siitä, että tunneälyn määritelmästä oli tullut uusi, kulttuuriin sulautunut ajatus. Tänä päivänä tunneäly on ylittänyt odotukset ja osoittautunut vahvaksi sosiaalisen ja tunneoppimisen opetuksen malliksi. Se on myös tunnustettu osaksi erinomaista johtajuutta sekä antoisaa elämää.
Kirjoittaessani Tunneäly -kirjaa haravoin vuosikymmenen ajan tuolloin vielä uutta tutkimustietoa aivoista ja tunteista. Käytin tunneälyn konseptia viitekehyksenä korostaakseni uutta aluetta: affektiivistä neurotiedettä. Tutkimus aivojen, tunne- sekä sosiaalisen elämän parissa ei pysähtynyt kirjani valmistuttua, vaan pikemminkin se on vain lisääntynyt viime vuosien aikana. Olen lisännyt tutkimustyöni tuloksia kirjoihini Social Intelligence ja Primal Leadership, sekä Harvard Business Review -artikkelisarjoihini.
Tässä kirjassa haluan jatkaa päivityksiäni ja jakaa kanssasi tärkeimmät löytöni, jotka lisäävät ymmärrystämme tunneälystä ja siitä, miten näitä taitoja voi soveltaa käytännössä. Kyseessä ei ole hengästyttävä katsaus tieteelliseen tietoon, vaan työn alla oleva prosessi, joka keskittyy toiminnallisiin löydöksiin ja uusiin näkökulmiin, joita voit hyödyntää päivittäisessä elämässä.
 
Käyn kirjassani läpi seuraavia aiheita:
• Suuri kysymys, joka askarruttaa erityisesti tiedeyhteisöjä: "Onko olemassa kokonaisuutta nimeltä "tunneäly", joka eroaa älykkyysosamäärästä?"
• Aivojen eettinen tutka
• Luovuuden hermodynamiikka
• Draivin, peräänantamattomuuden ja motivaation aivokytkennät
• Aivojen tila optimaalisen suorituksen takana ja kuinka tehostaa sitä
• Sosiaaliset aivot: suhteet, resonanssi ja ihmisten välinen kemia
• Aivot 2.0: aivot verkossa
• Empatian eri muodot ja sukupuolten väliset erot
• Pimeä puoli: sosiopaatti työelämässä
• Oppitunnit hermojen toiminnasta coachingin avuksi ja tunneälyn kyvykkyyden lisäämiseksi