Life is 10% what You make it
and 90 % how You take it

–Irving Berlin

Sisäisen vahvuuden tunne ja palautumiskyky - eli RESILIENCE

Sisäisen vahvuuden tutkimukset osoittavat kaikkein tärkeimpien lasta suojelevien tekijöiden olevan:

 • Ainakin yksi välittävä ja tukeva aikuinen (mieluiten useampi), joka pitää lasta arvokkaana. Lapset tarvitsevat aikuisia, jotka ovat luotettavia ja auttavat aina.
 • Vahva pohja sosiaalisiin taitoihin ja tunnetaitoihin. Näitä opitaan kotona ja koulussa.
 • Paljon mahdollisuuksia harjoitella näitä taitoja. Jotta taitoja osattaisiin myös käyttää niitä tarvittaessa, tarvitaan paljon tilanteita joissa taitoja harjoitellaan käytännössä.

Mindfulness tukee sisäistä vahvuutta, joka mahdollistaa vastata rakentavasti elämän haasteisiin. Elämän ylä- ja alamäet ovat väistämättömiä. Haaste onkin siinä miten äkkiä nousee jälleen jaloilleen sen jälkeen kun on ”kaatunut”. Eli miten toipua mielen tasapainon järkyttäneestä tilanteesta ja yleensä säilyttää sisäinen tasapaino haastavassa nykymaailmassa. Kuka tahansa voi yllättäen kohdata suuren haasteen, kuten menettää rakkaimpansa, työpaikan,kodin tai terveytensä. Sisäistä vahvuutta tarvitaan myös pienemmissä haasteissa. Opettajana päivääsi saattaa järkyttää seuraavat usein toistuvat tilanteet:

 • Näet oppilaan käyttäytyvän huonosti ja oma väliintulo tuntui tehottomalta.
 • Rehtori tai kolleega arvostelee toimiasi ilman, että koet ansainneesi sitä.
 • Joudut paikkailemaan tehtävistä laistavan kolleegan tekemisiä ja tekemättä jättämisiä.

Myös oppilaat kokevat haasteita koulutiellään: voi joutua muuttamaan koulua, kotona voi olla ongelmia tai oppilas voi kokea olevansa ulkopuolinen tai tulevansa luokkatoverien arvostelemaksi. Kaikki nämä voivat aiheuttaa suuresti huolia oppilaan mieleen. Lisäksi yleisiä stressin aiheuttajia oppilailla ovat:

 • Jännitys tai jopa ahdistus ennen koetta.
 • Sosiaalisten ryhmien ulkopuolelle jääminen.
 • Turhautuminen ja viha kun oppiminen on vaikeaa tai opettaja ei tunnu ymmärtävän.

Sisäistä vahvuutta tarvitaan oli haaste sitten pieni ja merkityksetön tai suuri ja elämää mullistava. Sisäisen vahvuuden kasvattaminen on tärkeää opettajille ja oppilaille. Mindfulness tukee tätä mm. seuraavilla neljällä tavalla:

 1. Herkkyys havaita, että on haasteen edessä - paremmin aikaa kehittää tehokasta toimintaa.
 2. Itsensä rauhoittaminen – Mindfulness opettaa rauhoittumista ja auttaa ottamaan etäisyyttä ajatuksiin ja tunteisiin. Mindfulness on näin menetelmä myös ennaltaehkäisyyn antaen mielelle aikaa tulkita tilanne ilman, että heti hermostuisi.
 3. Kärsimyksen hallitseminen – Mindfulness auttaa ottamaan etäisyyttä tunteisiin sekä ajatuksiin ja näin niiden käsittely helpottuu.
 4. Palautuminen mahdollisimman helposti ja nopeasti – Mindfulness auttaa tiedostamaan, mikäli tulkitsee käsillä olevaa tilannetta jonkin vanhan ”trauman” tai ennakkoasenteen pohjalta. Mindfulness auttaa keskittymään nyky hetkeen ja tukee optimismia.

(Greenland 2009)

Mindfulness tukee tunneälyn kehitystä. Tämä taas kehittää realistisempaa minäkäsitystä. Tunneäly auttaa rauhoittamaan itsensä, hillitsemään tunneimpulseja ja käyttämään hyväksi tunteiden välittämää informaatiota. Nämä taidot yhdessä tukevat järkevämpien päätösten tekoa sekä tunnetta elämän hallinnasta. Tunneäly, minäkäsitys ja itsetunto ovatkin tiiviissä vaikutuksessa toisiinsa ja myös sisäisen vahvuuden kehittymiseen.